Adatvédelmi irányelvek

A webáruházban található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához személyazonosságod feltárása nélkül hozzáférést biztosítunk. A webáruház meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele, az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából társaságunk nyilvántartsa. Amennyiben úgy döntesz, hogy a kért személyes információt nem adod meg, elfogadod annak a lehetőségét, hogy nem férsz hozzá a webáruház bizonyos részeihez. Az általad a társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a webáruház üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail, fax) ügyfélszolgálatunkra küldesz, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik. A Fabuli Style Kft a személyes adataidat kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak. Vonatkozó jogszabályok Az adataid kezelésére vonatkozó legfontosabb jogforrások az Adatvédelmi törvény, az egyes szolgáltatásokat érintő adatkezelési jogszabályok és az adatvédelmi biztos vonatkozó ajánlásai.

Adatkezelések nyilvántartási azonosítói

A webáruház adatkezelési rendszerének az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztrációja megtörtént. A Fabuli Style Kft adatkezelési nyilvántartási azonosítója a következő: NAIH-91825/2015.  A webáruház adatkezelési rendszerének részletes adatvédelmi átvilágítását, belső adatvédelmi elveinek rendszeres frissítését a jogszabályi változások figyelembevételével végezzük. Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, véleményét az fabuli@fabuli.hu e-mail címre juttathatja el a társaság számára.

Információ titokban tartása

A Fabuli Style Kft az Ön személyes adatait – az adatvédelemről rendelkező jogszabályokban előírtak kivételével – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.

Hozzáférés joga

Önnek törvényben meghatározott joga és technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok törlését. Portálunk, illetve annak rendszergazdája mindenkor szem előtt tartja, hogy a személyes adatokat karbantartsa. Amennyiben Ön frissítés céljából szeretne hozzáférni, illetve javítani kívánja a nálunk nyilvántartott személyes adatait, ezt – bejelentkezés után – a “Profil adatok”-ra kattintva teheti meg (az alsó információs blokkban bal oldalon a Fiókom cím alatti menüpontok egyike). Írásbeli kérelmére részünkre átadott személyes és egyéb adatait a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően töröljük.

Személyes adatok tárolása

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a Fabuli Style Kft azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik. A Fabuli Style Kft minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során a Fabuli Style Kft az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről. A társaság a webáruház látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be. /Például a leggyakrabban látogatott oldalak és keresések./ A Fabuli Style Kft elzárkózik az úgynevezett “spam” (kéretlen levelek) gyakorlatától. A “spam” tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek akikkel korábban nem állt kapcsolatban. A Fabuli Style Kft. ugyanakkor fenn kívánja tartani annak a lehetőségét, hogy amennyiben a megítélése szerint bizonyos információ Önnek fontos lehet, Önt erről e-mailen értesítse, egyidejűleg biztosítva Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét. A személyes adatok felhasználása, a felhasználás célja, módozatai körében a Fabuli Style Kft. jelen nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.

Felelősség korlátozása, kizárása

A webáruház látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a társaságot, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli. A Fabuli Style Kft. a webáruházában közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre. A Fabuli Style Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a webáruház bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse. A webáruházban technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A Fabuli Style Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat, az információkban leírt és a termékekhez kapcsolódó információkat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse. A társágnak lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a webáruház különböző felületein történő közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető a Fabuli Style Kft. által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően a társaság nem vállal felelősséget az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért. A webáruházon található hivatkozások, linkek A Fabuli Style Kft. webáruháza linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a társaság ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a Fabuli Style Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha a honlapunkon szereplő hivatkozással jutottál oda.

Technikai felelősség

A társaság továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely a számítógéped vagy egyéb tulajdonod a webáruházhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.